Evenementen veiligheid, of hoe een klein kaartje groot kan zijn

Evenementen veiligheid, er is de laatste tijd veel over gezegd en geschreven waarbij menigeen de ontsporingen van Hoek van Holland en Duisburg nog op het netvlies staan. Beide evenementen hadden iets gemeen waardoor de autoriteiten op het verkeerde been zijn gezet: het bezoek was gratis en men had geen flauw idee van de hoeveelheid te verwachten bezoekers. Logisch, want ze zijn niet van te voren te tellen. Vanuit mijn “luie stoel” heb ik daar wel een suggestie voor:

Geef ook toegangskaarten uit voor gratis evenementen en. De kaarten kunnen natuurlijk gratis zijn, maar het is (veel) slimmer om een combikaart te maken: verkoop het kaartje voor zeg € 10,–. Dit kaartje dient dan ook gelijk als consumptiebon van € 10,– te besteden bij de retail op het evenementen terrein. Ik geef direct toe dat het voor een evenement als “De start van de Tour de France” of “Koninginnedag” geen goede constructie is. De geschiedenis heeft echter geleerd dat deze “overdag-evenementen” redelijk goed van te voren door de veiligheidspartners in te schatten zijn. Vooral de moeilijk in te schatten gratis evenementen die op een afgesloten terrein worden georganiseerd zijn volgens mij gebaat bij het uitgeven van (gratis!) toegangskaarten, al of niet met een combiregeling.

Voordelen: niet meer toeschouwers dan er toegangskaarten zijn, de overheid en de organisatie weten waar ze aan toe zijn en de retail draait een minimaal gegarandeerde omzet bij het toepassen van het combikaart systeem. Nadelen: ik moet ze nog bedenken :-).

Hoe een klein kaartje groot kan zijn.

Geplaatst in Brandweer | Getagged , , , | 2 reacties

Risicobeheersing: de diplomatieke dienst van de brandweer

De brandweer is voor de gemiddelde burger vooral bekend om de harde actie met de “rode auto’s”, in de wandeling “repressie” geheten en het wordt gezien als het meest sexy onderdeel van het korps. Sterker nog, binnen de brandweer wordt er ook zo over gedacht. In de praktijk bestaat er een grote scheidslijn tussen de “rode auto’s” en de overige onderdelen bij de brandweer. Niet zozeer op papier, maar “de rode auto’s” vinden het maar moeilijk te begrijpen dat risicobeheersing ook “brandweer” is.

Risicobeheersing heeft alles te maken met het verbeteren van veiligheidsbewustzijn bij burger en maatschappij. Een behoorlijk ingewikkeld vak waarbij van de betrokken brandweerfunctionarissen veel gevraagd wordt: verstand van mensen, de maatschappij, de politiek, de wetgeving en niet in de laatste plaats verstand van het brandweervak. Kortom, de ideale ambassadeur die namens de brandweer met de buitenwereld in aanraking komt. Deze ambassadeur moet naar mijn mening eens goed in het zonnetje gezet worden; dit gebeurt te weinig omdat onderhandelen nu eenmaal geen sexy image heeft. Wel belangrijk in de praktijk: er wordt mede vorm gegeven aan een veilige leefomgeving waar incidenten niet worden uitgesloten, maar waar door de brandweer ingezet wordt de ideale combinatie: veiligheid voor, van en door mensen! Laten wij zeggen een vorm van repressie en branden blussen zonder vlammen en water. Opeens lijkt het zowaar een brandweervak!

Een belangrijk brandweervak bemenst met diplomaten in het vak: met kennis van (brandweer-)zaken maar ook gevoelig voor argumenten van de gesprekspartners en bereid om te onderhandelen op basis van gezamenlijk belang: waar kunnen wij elkaar vinden in plaats van te bestrijden.

Diplomaten die binnen de nieuwe brandweerdoctrine steeds belangrijker worden en wie weet in de toekomst, ook een sexy onderdeel binnen de brandweer!

Van mij mag het…

Geplaatst in Brandweer | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Natuurbrand en ons Gezond Verstand

In De Telegraaf van 3 augustus 2010 staat een interview (http://www.telegraaf.nl/binnenland/7314340/__Kritiek_brandweer_op_natuurbeheer__.html?p=13,1) met de voorzitter van de Vereniging van Brandweervrijwilligers Cees van Beek. Cees pleit ondermeer een terugkeer naar vroeger: “Vroeger werd het bos onderhouden en netjes opgeruimd. Bomen bleven van onderen vrij van takken, omgewaaide exemplaren geruimd en brandgangen bijgehouden. Nu laten we alles liggen. Ook het onderhoud aan brandgangen is versloft.”.

Deze opmerkingen getuigen van weinig realisme voor de huidige situatie in Nederland. Het is al jaren bekend dat branden bossen revitaliseren: er komt een veel gevariëerde soort begroeiing voor terug. Dit wordt deels veroorzaakt doordat zaadbanken in de ondergrond tot leven komen, deels door de natuurlijke bemesting veroorzaakt door de brand en deels doordat het zonlicht weer kan doordringen tot de bodem. Staatsbosbeheer heeft het huidige regime juist ingesteld om variatie mogelijk te maken, qua planten- en dierenleven. Ironisch genoeg pleit Cees ook voor diversificatie, maar dan door andere bomen te planten enz.. De tijd gegeven doet de natuur dat allemaal zelf, daar hoeft geen brandweer wat aan te doen. Helaas maakt dit soort interviews dat het bekende beeld van “de brandweer” in de buitenwereld wordt bevestigd: het brand, het moet uit en alles moet daar voor wijken want de brandweer wenst geen onveilige situaties. Uit persoonlijke ervaring heb ik veel discussies meegemaakt waarbij het vermijden van risico’s en het opleggen van geboden en verboden door de brandweer aan de gesprekspartners, de hoofdmoot van de discussie vormde. Een doodlopende weg, niemand, ook de brandweer niet zit op dit soort discussies te wachten: ze zijn per definitie niet vruchtbaar en leveren veel frustraties bij partijen op.

Als wij de recentelijk geadopteerde brandweerdoctrine bekijken: meer risicobeheersing en minder repressie (conform “De Brandweer Over Morgen”), het rapport van de commissie Mans, waarin overigens nog maar zeer bescheiden bezuinigingen worden voorgesteld, door een andere wijze van werken te adopteren, dan kan ik alleen maar concluderen dat het Gezond Verstand in het interview even het onderspit heeft gedolven. Wat is nu wel een handige benadering?

Maak eerst eens een risicoanalyse van de situatie, bekijk en beoordeel kansen, de effecten en voer een aantal scenario analyses uit en beoordeel aan de hand hiervan wat werkelijk het risico is waar de brandweer zich op moet voorbereiden, betrek hier ook de multidisciplinaire partners bij en vergeet vooral de eigenaar / beheerder van het natuurgebied niet hierbij te betrekken. Dit betekent niet automatisch (dure!) terreinvaardige tankautospuiten aanschaffen of bossen schonen (Wie doet dat? Uiteindelijk betaalt hier ook de burger!). Het betekent wel dat gewerkt wordt aan een gedragen oplossing voor zowel de brandweer als de partners. Oh ja, wat we niet kunnen is ook belangrijk om te weten: belangrijk voor een bestuurlijke afweging!

Natuurbrand en Gezond Verstand, het kan wel mits we het repressieve denken even laten voor wat het is en accepteren dat “De Brandweer Over Morgen” vandaag al begonnen is.

Geplaatst in Brandweer | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Social Media, Good Code of Conduct nodig?

Social Media zijn bij uitstek een tool om snel een persoonlijke mening te vormen. Zodra deze mening bedrijfsbelangen raakt is het naar mijn mening goed om na te denken over een Good Code of Conduct. Reden: persoonlijke meningen zijn persoonlijk, maar omdat non-verbale communicatie nu eenmaal geen onderdeel uitmaakt van Social Media is er geen extra signaal informatie aanwezig om de lezer de onderstroom van de mening aan te geven. De afgelopen jaren is menigeen b.v. bij het met de beste bedoelingen verzenden van een e-mail  geconfronteerd met reacties van de lezer die hij of zij absoluut niet van te voren had ingeschat.

Een Good Code of Conduct zal zich naar mijn mening dan ook moeten richten op het opheffen van het gebrek aan non-verbale communicatie in Social Media. Hoe? Het lijkt mij logisch om daar ons gezond boeren verstand voor te gebruiken en de Code niet dwingend van boven op te leggen maar door onszelf te leren verplaatsen in de ontvanger van de boodschap te realiseren wat integer is en wat niet. Kortom organisch ontwikkelen is prima, zolang integriteit en respect aanwezig is en voor dat laatste pleit ik voor een Good Code of Conduct, bij onszelf dus!

Geplaatst in Social Media | Een reactie plaatsen

De eerste bellenreflectie!

Bellen reflecteren, het kan vanaf nu verkeren!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen