Water, het staat ons bijna tot aan de lippen

Het kan iedereen in Nederland niet zijn ontgaan: de regen is weer eens met bakken uit de lucht gevallen. Kelders lopen onder, de wegen staan onder en menigeen zit ermee. Wat te doen, natuurlijk de brandweer bellen! En weer staan de collega’s van repressie het overtollige water weg te pompen naar….ja, wie weet waar naartoe? Vast naar een andere plek waar het zich verzameld om weer anderen tot last te zijn. Het is opvallend om te constateren dat ondanks vele waarschuwingen van wetenschappers de afgelopen jaren dat “het klimaat natter wordt en er meer plensbuien gaan vallen”, de Nederlandse ruimtelijke ordening nog niet echt voorbereid is op deze verandering. Vaak kan het water zich makkelijk verzamelen omdat men in de ontwerpfase nooit heeft nagedacht over “waar laat ik het water”. Ja en de brandweer ruimt het wel weer op als het te laat is. Dit lijkt mij een zuivere vorm van “over de schutting gooien”. Niet nadenken maar anderen het laten opknappen als het fout gaat. Een dure manier van denken die de samenleving heel veel geld kost en nog gaat kosten. Volgens mij niet de juiste manier om met schaarse middelen (lees: mensen en geld) om te gaan. Hoe dan wel?

In een vorige blog heb ik iets geschreven over Risicobeheersing, de diplomatieke dienst van de brandweer: dat geldt ook nu! Tijdens de eerste gedachtenspinsels over de inrichting van de openbare ruimte horen de collega’s in het overleg aan te schuiven om mee te denken over de veiligheid. Dat gaat echt verder dan het op de juiste plaats neerzetten van een brandkraan of de ontsluiting regelen! Er moet ook goede afspraken worden gemaakt hoe om te gaan met de overvloedige plensbuien die wij hebben. Omdat de brandweer het water maar weer moet opruimen is het beter om eens goed na te denken of wij dat wel met zijn allen willen. Omdat de brandweer in Nederland een nieuwe doctrine heeft waarbij risicobeheersing steeds belangrijker wordt, zodat repressie kan worden ontzien zijn deze ontwikkelingen onontkoombaar: nadenken over de gevolgen voordat deze gaan plaatsvinden (in vaktermen: scenario- en risicoanalyse). Een tip voor de brandweercollega’s in kwestie die aan tafel zitten, introduceer de veiligheid effectrapportage (VER) en vergeet daarbij niet de Watertoets stevig op de kaart te zetten. Een prima instrument dat te vinden is via de volgende link: http://www.helpdeskwater.nl/water-ruimte/watertoetsproces/. Voor wat de VER betreft, kijk eens bij de volgende link (http://www.hetccv.nl/instrumenten/Stappenplan+VER/index) en ga in veiligheidsland afspraken maken voordat het water ons aan de lippen staat. Ook dit is risicobeheersing!

Dit bericht is geplaatst in Brandweer met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.